top of page
Search
  • Katja Kareinen

Kyvykkyyden johtaminen -tilaajan näkökulma

Updated: Mar 18, 2022


Photo by Sourabh Panari on Unsplash


"Yrityksemme on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja siitä syystä työtä tarvitsi organisoida uudestaan. Koska henkilöresurssit olivat niukat jo muutenkin, päädyimme hyödyntämään johdon ja esimiestyön työnohjausta muutosprosessin läpivientiin. Sopimuksen tavoitteet olivat uusien roolien määrittäminen ja valittujen esihenkilöiden kasvu tehtäviin. Työnohjaajalle annettiin aikalailla vapaat kädet tavoitteiden saavuttamiseksi tietyssä tuntiraamissa pysyen.


Ulkopuolisen apu prosessissa avasi yrityksemme kulttuuria laajemminkin ja auttoi tunnistamaan vahvuuksia ja parantamaan heikkouksia. Tunnistimme viestinnän tarpeelliseksi, mutta keinot sen parantamiseen olivat rajalliset. Tuloksena prosessista olivat toteutuneet tavoitteet, mutta sen lisäksi viestintämme ja yhteistyömme talon sisällä parani entisestään, työn organisointi paransi 60 henkilön työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä. Ammatillinen itsetunto ei ole mitattavissa, mutta hymyn määrässä se on nähtävissä. "

ToimitusjohtajaEdellä toimitusjohtaja kuvasi tiiviisti yrityksen näkökulmasta muutosprosessia, jossa työnohjaaja oli lisäresurssina käytössä. Yrityksen kannalta koko prosessin voisi kuvata seuraavasti:


Yritys tunnisti organisoitumistarpeen, jotta toiminta voisi jatkua jouhevana ja tehokkaana. Tarpeen tunnistaminen on olennaista ja voi itsessään olla myös prosessin lopputulos. Tavoitteiden määrittäminen tarpeen tunnistaminen jälkeen on seuraava askel eteenpäin.


Tavoitteet voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä tai kuvattuna ns. uudesta tavasta toimia. Kun tavoitteet ovat tiedossa, on mahdollista määritellä tarvittavat rooli ja viedä rekrytointiprosessi nimitykseen asti.


Pelkkä nimitys ei vielä riitä sitouttamiseen, vaan sitouttaminen vasta alkaa nimityksestä. Tehtävän tavoitteet, jatkuva vuoropuhelu, käytännön ja tavoitteiden yhdistäminen sekä tutkivan otteen käyttäminen uuden rakentamisessa ovat sitouttamisen keinoja. Sitouttamisessa on hyvä muistaa, että se ei koske ainoastaan työntekijää, vaan yhtälailla johtajan sitouttaminen ja sitoutuminen on erittäin tärkeää.


Suunnittelu ja suunnitelmallisuus ovat missä tahansa projektissa, työssä ja toiminnassa tarvittavia asioita. Suunnittelun jälkeen voidaan toteuttaa ja erityisesti tarkistaa, meneekö kaikki niin kuin ajateltiin etukäteen suunnitelmaa laatiessa.


Monesti käy niin, että todetaan ensimmäistä kertaa tehdessään, että kaikki ei mennyt ihan putkeen, joten suunnitelmaa on tarkistettava. Se ei kuitenkaan tarkoita alusta aloittamista, vaan että ensimmäinen vaihtoehto on kokeiltu ja prosessia parannetaan. Jokainen toteutus auttaa myös tarkistamaan, oliko alkuperäinen tavoite oikea.


Mikäli tavoittetta muutetaan, on suunnitelmaakin muutettava. Tavoitteen muuttaminen on myös tarpeellista, sillä ilman päämäärää asiat jäävät ajelehtimaan ja toiminnasta tulee poukkoilevaa -tai lamaantunutta.


Suunnitelmien viedessä kohti tarkennettua tavoitetta ja aiempien vaiheiden toteutuessa jokainen prosessiin omalla osaamisellaan ja voimavaroillaan osallistuva työntekijä saa kokemusta kyvykkyydestään ja näkee itsensä ja työnsä merkityksellisyyden kokonaisuuden kannalta. Tämä puolestaan nostaa edelleen yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta.

21 views0 comments

Comentários


bottom of page