top of page

PROSESSIT

Jos haluat lukea lisää, kuinka Non Stop coaching prosessi etenee. Lue lisää
 

Tästä

MENETELMÄT

Jos haluat lukea lisää, mitä menetelmiä prosessissa käytetään. Lue lisää
 

Tästä

TARVEKARTOITUS

Tee lyhyt tarvekartoitus yrityksesi tilanteesta. Voit ottaa meihin myös suoraan yhteyttä.
 

Tee tarvekartoitus

Ota yhteyttä

Aloitustapaamisessa kitkan aiheuttajiin paneudutaan syvemmin keskustellen ja tilanteita kartoittaen. Selvennystä ja keinoja kitkan poistamiseen lähdetään etsimään yhteisellä hypnocoaching-sessiolla.

 

Itsearviointi on olennainen osa Kitka-metodia. Kun ryhmäläinen on aktiivinen, liikevastus poistuu vielä tehokkaammin ja tulokset ovat pysyvämpiä. Henkilökohtaisia tavoitteita käsitellään kahdessa henkilökohtaisessa coaching sessiossa. Päätöstapaamisessa työstetään yhdessä saatujen kokemusten perusteella tekijöitä, joilla liikevastus pidetään poissa ja millä kitka pidetään mahdollisimman pienenä jatkossa.

KITKA
-metodi

Kitka metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
-coaching

Nonstop -coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page