top of page
Kitka_metodi_logo_valkoinen.png

Kitka-metodi parantaa tiimin toimintaa

Kitka metodin ytimessä on kasvun mindset, ja tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Lähdemme aina organisaation kokonaisuudesta - edeten kohti yksilön merkitystä.
 

Metodi pureutuu organisaation alitajuntaan hypnocoachingin menetelmin. Prosessissa vaikutetaan yksilöön ja yhteisöön, luodaan kasvun ja menestyksen toimintakulttuuria ja vaikutetaan organisaation toimivuuteen pintaa syvemmältä. 

Tiimivalmennus sisältää viisi vaikuttavaa vaihetta

Kitka-metodi poistaa alitajuisia kasvun esteitä

Kitka-metodi lähtee liikkeelle yrityksen tarpeista. Yrityksen sisäiseen kitkaan vaikuttavat monet syyt, kuten luottamuspula, konfliktien pelko, sitoutumisen puute, vastuun väistäminen, tulosten huomiotta jättäminen, muuttumattomuuden mielenlaatu ja kasvun mielenlaatu. Myös rakenteilla, vuorovaikutuksella, paineella, ympäristö-olosuhteilla ja konkretialla on merkitystä. Kun tarpeet on tunnistettu, Kitka-metodi selvittää kyselyllä tekijät, jotka ovat kitkan tuottajia, menestyksen esteitä. Kun nämä on tunnistettu ja nimetty, päästään työskentelemään tavoitteellisesti.

Aloitustapaamisessa kitkan aiheuttajiin paneudutaan syvemmin keskustellen ja tilanteita kartoittaen. Selvennystä ja keinoja kitkan poistamiseen lähdetään etsimään yhteisellä hypnocoaching-sessiolla. Itsearviointi on olennainen osa Kitka-metodia. Kun ryhmäläinen on aktiivinen, liikevastus poistuu vielä tehokkaammin ja tulokset ovat pysyvämpiä. Henkilökohtaisia tavoitteita käsitellään kahdessa henkilökohtaisessa coaching sessiossa.

Päätöstapaamisessa työstetään yhdessä saatujen kokemusten perusteella tekijöitä, joilla liikevastus pidetään poissa ja millä kitka pidetään mahdollisimman pienenä jatkossa.

Hintaesimerkki 8 henkilön tiimissä toteutetusta Kitka -prosessista:

5240 € / aktiivinen kesto n. 1 kk / Seuranta 6-12kk. 

Hintaesimerkit ovat ohjeellisia. Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Hintoihin lisätään alv 24%

PROSESSIT

Jos haluat lukea lisää, kuinka Kitka-metodin prosessi etenee. Lue lisää

MENETELMÄT

Jos haluat lukea lisää, mitä menetelmiä prosessissa käytetään. Lue lisää
 

ALKUKARTOITUS

Tee lyhyt alkukartoitus yrityksesi tilanteesta. Voit ottaa meihin myös suoraan yhteyttä.
 

TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIMME
 

Kitka_kuviot_kolmio_pinkki_edited.png

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page