top of page

CASE:
YKSILÖN TYÖNOHJAUS JA VALMENNUS

Valmennuksen ja työnohjauksen keskiössä on aina valmennettava henkilö. Ammattitaitomme pohjaa ihmisasiantuntijuuteen, joka on tulosta teoreettisesta ymmärryksestä ja tuhansien tuntien kokemuksesta.

Usein valmennusta ja työnohjausta on tarpeetonta erottaa toisistaan, koska ihminen on kokonaisuus jossa eri elämän osa-alueet ovat vaikutussuhteessa toistensa kanssa.

Meillä ei kukaan jää yksin, sillä myös valmentajamme ja työnohjaajamme saavat itse ohjausta säännöllisesti. 
Esimerkki 1.
Ulkomainen konsulttiyritys, jossa tehdään vaativaa asiantuntijatyötä

Henkilö oli noussut tiimin sisältä esimieheksi ja haasteina oli rohkeus kommunikoida ja ottaa tila haltuun. Haluttiin apua erityisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen, jossa työkuorma oli suurta ja yrityksen sisäinen järjestelmä ei venynyt tukemaan henkilöä riittävästi. Käytännössä oma esimies oli ainoa tukipiste ja hänkin täystyöllistettynä toisessa maassa. Myös työn ja kodin tasapaino, rajan vetäminen vapaa-ajan ja työn välille olivat asioita joita taklattiin. Valmennuksen kesto 3+2kk. Kolme tiiviimpää valmennuskuukautta ja kaksi seurantavaiheen kuukautta. 

 

Tulokset välittömästi valmennuksen (3kk) jälkeen: 

1 tavoite 65 %:n parannus. 

2 tavoite 50 %:n parannus.

3 tavoite 20 %:n parannus. 

Esimerkki 2.
Kasvava startup -yritys, jossa kasvu asetti valtavia paineita HR-osaston suuntaan

HR-asiantuntija kaipasi työhönsä lisää hallinnan tunnetta ja vahvistusta omasta osaamisestaan. Yrityksessä oli hurja kasvu ja sisäisten prosessien laahaaminen tuotti painetta ja stressiä erityisesti henkilöstön hallinnan puolella. Lähdimme työskentelemään kyvykkyyden vahvistamisen, töiden järjestelyn ja paineen sietämisen kanssa. Valmennuksen kesto oli neljä kuukautta. 

Tulokset välittömästi valmennuksen jälkeen: 

 

1 tavoite 75%:n parannus. 

2 tavoite 50%:n parannus.

"I felt good and more grounded after each session. The coach helped me deal with a difficult situation I was in and she helped me explore myself in the process. Workstress melted and lost it's power over me. I believe I am a better worker and a better person after the coaching process. "

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page