top of page
Kitka_metodi_logo_valkoinen.png
Kitka_Non-stop_logo_valk.png

Yksilön valmennuksella menestykseen

Non stop coaching on edistyksellisen yrityksen inhouse -valmennuksen toimintamalli, jossa yksilövalmennusta on tarjolla yrityksen sisällä kaikille sovituille työntekijöille.

Tässä tulevaisuuden toimintamallissa valmentaja on sovittuina päivinä yrityksen toimitiloissa tai linjan päässä ja hänen luokseen voi poiketa puntaroimaan akuutteja tilanteita ja suurempia linjoja. Coaching mahdollistaa työtä häiritsevien ajatusten purkamisen ja työssä kehittymisen jatkuvalla seurattavalla tavalla.
 
Non Stop coachingilla vaikutetaan yksilöön ja yhteisöön, luodaan kasvun ja menestyksen toimintakulttuuria.   

HYVINVOINTI KILPAILUVALTTINA

Non Stop -coachingin avulla tutkitaan ja kokeillaan, mikä on toimivin kokonaisuus yrityksellesi. Sillä varmistetaan, että yrityksessänne on hyvä olla ja työskennellä. Malli tarjoaa mahdollisuuden olla viemättä töissä väistämättä kertyvää painetta kotiin saakka.
Non Stop -coachingilla saat ammattilaiset kumppaniksi hyvinvoivan yhteisön luomiseksi ja malli joustaa yrityksen tarpeiden mukaan.

MENETELMÄ SOVELTUU

  • Nopeaan sparraukseen

  • Jatkuvaan yksilön hyvinvoinnin tukemiseen

  • Akuuttien asioiden läpikäymiseen

  • Kuulluksi tulemiseen

  • Keskittymistä häiritsevien tekijöiden työstämiseen

  • Ulkopuolisen näkökulman saamiseen

  • Tehokkuuden maksimointiin, kun ollaan paikan päällä 

  • Nopeaankin tilanteiden purkuun ja näkökulman vaihdokseen

MITEN ASIASSA EDETÄÄN?

Non Stop -coaching aloitetaan avoimella keskustelulla ja mahdollistetaan siirtyminen yrityksen etulinjaan. Pohditaan ja selvitetään yhdessä olisiko Non Stop -coaching teille arvokas lisä työhyvinvoinni ja tuottavuuden työkalupakkiin. Usein jo hetkisen pohdinta oman työn ja jaksamisen suhteen antaa osviittaa siitä, olisiko palvelu hyödyllinen, tuottavuutta nostava ja työyhteisöä voimistava.
Voimme myös tarvittaessa lähteä selvittämään asiaa henkilöstölle suunnatulla kyselyllä. 

Valmennus räätälöidään tarpeisiin sopivaksi

Lähdetään liikkeelle yrityksen tarpeista. Kuinka paljon on henkilöstöä ja missä on kipukohtia havaittavissa? Kannetaanko töitä puolison korvien kannateltavaksi vai näkyykö töissä jaksamisen ongelmat sairaspoissaoloina? Tilanne voi myös olla hyvä, mutta halutaan ottaa etukeno tuleviin haasteisiin.

Aloitusyhteydenoton jälkeen tehdään toimintasuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet tulevalle yhteistyölle. Sovimme mittarit, jotka kertovat edistymisestä. Toimintasuunnitelma voi näyttää esimerkiksi siltä, että  valmentaja tulee paikalle kuudeksi tunniksi viikossa neljän kuukauden ajan ja koko henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää valmentajaa. Valmennuksesta 2-4,5h on varattavia aikoja ja 1,5–2 ad hoc speedcoaching aikaa. Neljän kuukauden jälkeen katsotaan analysoidaan palaute, vaikutukset ja mahdollinen tulevaisuuden tarve. 
 

Esimerkkihinta: viikkosopimus 6 h valmennusaikaa 720 € 

Hintaesimerkit ovat ohjeellisia. Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Hintoihin lisätään alv 24%
Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.
Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIMME
 

Kitka_kuviot_kolmio_pinkki_edited.png

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esihenkilötyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page