top of page

COACHING 

Kitka_erotin.png
Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa: valitsemaan jyvät akanoista, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Valmentajamme ovat coaching -prosessin asiantuntijoita ja joillain osa-alueilla myös substanssiosaajia. Valmennuksen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

 

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan kyvykkyyttä, suorituskykyä ja toimintatapoja.

Kitkan asiantuntija auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa.

Yksilötasolla:

 1. kommunikaatiotaidot paranevat

 2. sitoutuminen ja työtyytyväisyys lisääntyy

 3. kyvykkyys kasvaa

 4. erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät

 5. itsensä johtaminen kehittyy ja paranee

 6. vahvuuksien, osaamisen ja voimavarojen tehokkaampi hyödyntäminen

 

Yritystasolla:

 1. tuottavuus ja tehokkuus paranevat 

 2. laatu ja tulos kasvavat

 3. asiakastyytyväisyys paranee

 4. tiimien tyytyväisyys kasvaa ja toiminta tehostuu

 5. organisaation kulttuuri kehittyy

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page