top of page

HYPNOCOACHING

Kitka_erotin.png
Hypnocoaching hyödyntää coachingin ja kliinisen hypnoterapian menetelmiä yhdessä. Kun hypnoottinen tila tuotetaan ohjatusti, saadaan hypnoosia käytettyä niin terapeuttisena kuin valmennuksellisena työkaluna.

Hypnocoachingin etuna on pääsy erityisesti kognitiivisten työkalujen ulottumattomissa oleviin käsityksiin, ristiriitoihin ja etenemisen jarruihin. Tilassa työskentely on myös aina rentouttava ja akkuja lataava kokemus. Kun saamme mielemme kapasiteetista lisää liikevoimaa käyttöön, myös kykymme ja ymmärryksemme kasvaa.

 

Hypnocoaching voi käyttää yritysasioiden käsittelyyn tarkastelemalla esimerkiksi asiakkaan alitajuisia uskomuksia menestyksestä, luovuuden vapauttamiseen ja tilanteiden ymmärtämiseen. Hypnocoaching mahdollistaa uusien toimintamallien etsimisen ja kokeilun. Mielikuvien avulla käydä tilanteita läpi eri tavoin toteutettuna syvästi rentoutuneena eli hypnoosissa.

Yrityksen menestystä jarruttaneet liikevastukset ja lepokitka muunnetaan eteenpäin vieväksi voimaksi ja erheellisiä käsityksiä ja mielen sisäisiä esteitä voidaan korjata asiakkaalle edullisemmaksi.

 

Tiedostamaton mieli tuottaa myös vaihtoehtoja, joita tietoinen mieli ei pysty keksimään. Monesti nämä tiedostamattoman mielen toimintamallit ovat parhaiten sopusoinnussa toiminnan, ympäristön, kokemuksen, tiedon ja omien arvojen kanssa, sillä niiden luomisessa on mukana enemmän tietoa kuin aistihavaintojen varassa tehdyssä tietoisen mielen suunnitelmassa.

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page