top of page

NARRATIIVI

Kitka_erotin.png
Narratiivi on teoreettinen viitekehys, jonka ydinajatus on kertomus. Kerromme koko ajan itsellemme ja toisillemme tarinaa. Jokaisessa yrityksessä kerrotaan tarinaa yrityksen tästä päivästä, historiasta, tulevaisuudesta ja henkilöistä.

 

Kertomusten, tarinoiden ei tarvitse olla pitkiä, vaan ne rakentuvat arjessa puheenvuoroista ja keskusteluista. Tarinat rakentavat ymmärrystämme ja auttavat tekemään irrallisista osista yhtenevän kertomuksen. Tilanteita voidaan selittää tai tilanteille voidaan antaa merkityksiä tarinoiden kautta.

Oma maailmankatsomus, aiemmat kokemukset ja aiemmin kuullut kertomukset muokkaavat tarinaa ja täyttävät puuttuvia kohtia. Kun tarkastelemme omaa kerrontaa, voimme huomata, kuinka tarina muuttuu tilanteesta ja ihmisestä riippuen. Mikä tahansa tarina voidaan kertoa toisin. Narratiivin käyttö menetelmänä perustuu juuri tähän tietoon: mikä tahansa tarina voidaan kertoa toisin. Siispä muuttamalla tarinaa saadaan esiin uusia näkökulmia, uusia mahdollisia selityksiä ja merkityksiä.

Ongelmanratkaisuun narratiivi suhtautuu suoraviivaisesti: kun on olemassa ongelma, on olemassa myös merkityksiä, jotka ovat jääneet huomaamatta. Näin ollen tarinalla voidaan rakentaa parempi, menestyvämpi, tasapainoisempi, innostavampi ja vaikka runsaampi tulevaisuus, sillä tarina itsessään antaa merkityksen luodulle tulevaisuuden todellisuudelle.

On tärkeää havaita myös omien ajatustemme merkitys. Ajatukset ovat tarinaa parhaimmillaan. Millaista tarinaa sinä kerrot itsellesi? Millaisen kuvan luot työyhteisöstänne tarinoillasi? Mitä tapahtuu, kun muutat sävyä toiseksi?

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page