top of page

CASE:
NON STOP COACHING

Keskisuuri yritys halusi panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja varhaisen välittämisen mallin jalkauttamiseen yrityksessä.

Non Stop coach oli vuoden ajan työntekijöiden tavattavissa sovittuina aikoina yrityksen omissa tiloissa.
Varhaisen välittämisen mallin jalkauttaminen

Non stop coachingin lähtökohtana oli keskisuuren yrityksen halu panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja varhaisen välittämisen mallin todelliseen jalkauttamiseen yritykseen. Näistä syistä yritykseen tilattiin coach, joka oli sovittuina päivinä ja kellonaikoina kaikkien työntekijöiden tavoitettavissa.

Vuoden aikana coachin luona pistäydyttiin sekä toimiston ohi kulkiessa että tavoitteellisena coachauksena, jolloin työntekijä varasi ajan säännöllisin väliajoin. Molemmissa tapauksissa coach koettiin helposti lähestyttäväksi, työhyvinvoinita parantaneeksi ja työpäivää edistäneeksi henkilöksi, vaikka coachilla ei ollut substanssiosaamista yrityksen toimialalle. Kokeilun aikana mukaan otettiin tavoitteellisesti  coachattavaksi henkilöt, jotka palasivat pitkiltä sairaslomilta, perhe- ja opintovapailta takaisin töihin.

"Coachin kanssa keskusteluissa sisältöinä olivat erityisesti oman työn johtaminen ja organisoiminen, jaksaminen, tiimikavereiden ymmärtäminen ja tukeminen, yksityiselämässä meneillään olleet isot asiat, johtaminen, itsen kehittäminen ja ongelmanratkaisu."

Työntekijät myös pohtivat työsuhteen jatkamisen mielekkyyttä coachin vastaanotolla. Kuitenkin 9/10 aiheesta keskustelleesta työntekijästä ei lähtenyt yrityksestä, vaan koki coachin nostaneen työn arvostusta.

Non-stop coachingin vuoden kokeilun jälkeen oli nähtävissä työhyvinvointikyselyn mittauksessa parannusta oman työn organisoinnissa ja hallinnassa, yrityksen tavoitteiden ymmärtämisessä, työnantajan välittämisessä ja esimiehen tuessa.

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

Blogissa kirjoitettua

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page