top of page

ALKUKARTOITUS

Kitka_erotin.png
Alkukartoitus määrittää sen missä tällä hetkellä olemme. Alkukartoitus voidaan toteuttaa Kitka Groupin asiantuntijoidemme toimesta, tai se voi nojata yrityksen sisältä tulleeseen kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen dataan. Kartoittaminen on prosessin tärkeimpiä vaiheita, sillä sieltä piirtyy myös kuva tulevista tavoitteista. 

Alkukartoitus Kitka -metodi

Kitka metodin alkukartoitus perustuu täytettävään kyselylomakkeeseen, joka analysoi kvalitatiivisesti tiimin tämänhetkistä toimintapaa ja löytää sieltä kohteita aktiivisten ja passiivisten kitkan aiheuttajien purkamiseen tiimistä. Kartoitus viimeistellään yhdessä tiimin kanssa toteutettavassa aloitustapaamisessa yhteisen sitoutumisen aikaansaamiseksi. 

Alkukartoitus Non Stop Coaching

Non Stop coachingin tarvetta tutkitaan peilaamalla henkilöstön ja johtajiston kipukohtia ja stressitasoa. Tämä voidaan toteuttaa tutkimalla henkilöstötyytyväisyyttä jo olemassa olevasta datasta tai toteuttaa mittakaavaan sopivalla kyselyllä. Joskus palvelun valintaan vaikuttaa yksittäisten avainhenkilöiden ohjauksen ja tuen tarve.  

Valmennus, tukemalla yksittäisiä työntekijöitä, tukee työyhteisön toimivuutta; työyhteisön toimivuus puolestaan vaikuttaa työsuorituksiin ja työn laatuun. Non Stop Coaching toimii näin työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Alkukartoitus Johdon valmennus ja työnohjaus

Alkukartoitukseen kuuluu tavoitteiden määritys ja kumppanuuden rakentaminen. 

Kartoituksessa haastattelemme valmennettavan yksilön, ryhmän tai työyhteisön aikaisemmista valmennus ja työnohjaus kokemuksista, tarpeista ja odotuksista. Johdon valmennusta ja työnohjausta suositellaan toteutettavaksi pitkäkestoisena työtä ja työyhteisöä tukevana ohjausprosessina. Kesto ja tiheys määritellään yhdessä työrytmiin sopivaksi, jotta saamme positiiviset vaikutukset ilman ajallista kuormittamista.

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page