top of page

JATKUVA SEURANTA

Kitka_erotin.png
Yritys, toimintaympäristö ja ihmiset siinä elävät jatkuvasti. Oikeaan suuntaan ohjattu muutos varmistaa yrityksen menestyksen. Muutos on pysyvää.

 

Valmennusprosessi on aina dynaaminen ja elävä. Valmennusprosessin tavoitteiden saavuttaminen ja etenkin niissä pysyminen on yhdistelmä aikajaksojen ja mittareiden luomista, päivittämistä ja toimenpiteiden määrittelyä. Ajallinen jakso osoittaa sen, olemmeko kasvaneet tavoitteiden mukaisesti.

 

Voimme myös arvioida mittarien paikkansa pitävyyttä. Onnistumisen määritelmänä oikeaan osuva mittari on usein toistojen määrä. Kun uutta toimintatapaa on toistettu riittävä määrä, se juurtuu ja alkaa saavuttaa orgaanista kasvua ja vaikutuksia toimintaympäristöön ja sen ihmisiin. Kun valmennuksellinen prosessi saadaan päätökseen on aika asettaa seurannan määreet. 

Jatkuvaan seurantaan ja sen suunnitteluun voi kuulua:

  1.  toimintaympäristön seuraaminen, sekä aktiivinen muutostarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen

  2.  kohderyhmän osallistaminen

  3.  toiminnan sisältöjen suunnittelu ja kehittäminen

  4.  toiminnan tavoitteellisuuden määrittely ja konkreettisten tavoitteiden asettaminen

  5.  toiminnan arviointi ja kehittävä työote

  6.  yhteistyö ja kommunikaatiokoulutukset

  7. valmennukselliset toiminnot

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page