top of page
Liukuväritausta.png
Kitka_herot_980x300_kuviot_valk.png

Ihmismieli on yrityksen voimavara

Luomme poikkeuksellisia valmennuskokonaisuuksia yritysten sisäisten liikevastusten tunnistamiseen, muokkaamiseen ja voittamiseen. Liikevastuksen läsnäolo on kuin käsijarru päällä ajaminen. Vastus ilmenee ihmisten kuormittumisena, muutosten vastustuksena, luovuuden puutteena ja ristiriitoina, kuluttaen yrityksen ja sen ihmisten voimavaroja.

Tavoitteenamme on näiden alitajuisten menestyksen esteiden poistaminen yrityksen sisältä. Menetelmämme vaikuttavat ajatuksiin ja käsityksiin sekä yhteisön että yksilön tasolla. Lähdemme liikkeelle vaikuttamalla yksilöön, jolloin vaikutamme yhteisöön, yritykseen ja maailmaan.

Olemme joustava kumppani, joka kuuntelee työyhteisösi tilannetta ja käyttää monipuolisesti tutkittua tietoa ja toimivia tekniikoita.

Muunnamme liikevastuksen liikevoimaksi.

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esihenkilötyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
Palvelut

Yksilöllistä  yritysvalmennusta

Teemme näkymättömän näkyväksi

Kitka Group on yrityksesi valmennuskumppani. Käytämme tutkittua tietoa ja menetelmiä, joilla etsimme ja voimistamme yritysten menestystekijöitä sekä kehitämme liikevoimaa, joka on lähtöisin yrityksen ainutlaatuisimmasta resurssista - henkilöstöstä. 

Sitoutuminen, luovuus ja pysyvyys ovat muuttuvassa toimintaympäristössä kriittisiä menestystekijöitä.  Valmennuksissa  tähtäämme hyvään päätöksentekoon ja organisaationkulttuuriin, jossa kaikki viihtyvät. Toimintatapamme ovat täysin toimialariippumattomia. Erityisesti luovat alat, tuotekehitys, markkinointi, viestintä, johtaminen, asiakaspalvelu, koulutus ja terveydenhuolto voivat hyötyä ainutlaatuisesta lähestymistavastamme. 

Tuomme näkyväksi menetelmiä, joista et ehkä ole vielä kuullutkaan. Näillä vauhditamme itsensä johtamisen kulttuuria, jossa vaikutetaan hyvinvointiin kokonaisuutena. Tekemisemme ytimessä on monipuolinen ihmismieli yrityksen menestystekijänä. Lähestymme sitä monesta suunnasta tuoden juurikin sen logiikan taakse jäävän päättely ja tunnekyvykkyyden myös valmennuksen ulottuviin.

Tutustu ammattilaisiimme, Kitka-metodiin, sukella narratiivien maailmaan tai lue mitä hypnocoaching onkaan. 
 

CASE:

YKSILÖN VALMENNUS JA TYÖNOHJAUS
Valmennuksen ja työnohjauksen keskiössä on aina valmennettava henkilö. Valmennuksen ja työnohjauksen referenssinä löydät kaksi esimerkkiä henkilökohtaisesta valmennuksesta, sen tarpeista, tavoitteista ja tuloksista. 

CASE:

MUUTOSJOHTAMINEN
Keskisuuren yrityksen kasvu tuotti tarpeen uudelleenjärjestellä työtä ja avata uusia rooleja. Prosessin tavoitteena oli näiden uusien roolien määrittäminen ja valittujen henkilöiden kasvu rooleihinsa.

CASE:

NON STOP COACHING
Yrityksessä haluttiin jalkauttaa varhaisen välittämisen malli ja coach oli yrityksen työntekijöiden tavattavissa sovittuina aikoina. Tapaamiset toteutuivat joko suunniteltuina käynteinä tai spontaaneina lähestymisisinä
Referessit
Yhteystiedot
Kitka-logo_ei varia_valkoinen.png
Kitka Group

Katja Kareinen

  • LinkedIn/Katja Kareinen
  • LinkedIn/Peremmälle
  • Facebook/Peremmälle
  • Instagram/Peremmälle

Renja Reenpää

  • LinkedIn/Renja Reenpää
  • Facebook/Renja Reenpää
  • Instagram/Renja Reenpää

Yhteydenotto

Kiitos yhteydenotostasi!

bottom of page